หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยชนะศึก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
อยากให้ตำบลไทยชนะศึกเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
ทราบมานานหลายปีแล้วที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 หรือโครงการของ อบต.ไทยชนะศึก กล่าวถึงเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่ง หมายถึงการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม และผู้ที่มาท่องเที่ยวนั้นจะต้องเป็นบุคคลเฉพาะกลุ่มโดยรู้และไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรชุมชน หรือสิ่งที่น่าสนใจที่จะทำการท่องเที่ยวนั้นเสียหาย ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นี้รวมไปถึงรูปแบบการท่องเที่ยวในเชิงวัฒธรรม
   แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การส่งเสริมการท่องเที่ยวจะต้องมีจะดขายที่เด่นชัด เพื่อเป็นสิ่งประกอบในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ครอบคุมในทุกๆด้านที่กล่าวมา เบื้องต้นเห็นมีการปรับพื้นที่ทำการตลาด แต่ยังไม่ทราบความคืบหน้าว่าจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ สำหรับหมู่ 2 และหมู่ 10 จัดได้ว่ามีแหล่งต้นน้ำที่สมบูรณ์ แต่การจัดเก็บแหล่งน้ำยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงทำให้ในแต่ละปีเราต้องสูญเสียน้ำที่ปล่อยให้ไหลทิ้งไปเป็นจำนวนหลายพันลูกบาศเมตร หากมีการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพิ่มในลักษณะแก้มลิงให้เป็นแบบพระราชดำริห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จะทำให้ประชาชนในพื้นที่ ตำบลไทยชนะศึกและตำบลใกล้เคียงได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มีต้นกำหนดมาจากท้ายหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10  รวมทั้งได้ประโยชน์ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วย ตลอดทั้งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และเป็นแหล่งประมงอย่างดี สำหรับประชาชนในพื้นที่ จึงขอฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการฯ ที่ได้ประโยชน์ในหลายช่องทาง ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของหมู่บ้านตำบลใกล้เคียงได้ประโยชน์ครอบคุมในทุกๆ ด้าน    
ด้วยความเคารพ
tiger

เขียนโดย   คุณ tiger tiger
วันที่ 29 พ.ย. 2560 เวลา 11.18 น. [ IP : 124.120.180.75 ]
ตัวอย่าง

เขียนโดย   คุณ tiger tiger
วันที่ 23 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. [ IP : 58.8.172.237 ]
แหล่งเก็บกักน้ำ

เขียนโดย   คุณ tiger tiger
วันที่ 23 ธ.ค. 2560 เวลา 11.03 น. [ IP : 58.8.172.237 ]
ประโยชน์ที่จะได้รับตามมาดังนี้
1 แหล่งอนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำของดอยที่อยุ่ด้านทิศตะวันออก
2 แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่า เช่น ไก่ป่า กระรอก กระแต และอื่นๆ
3 แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
4 แหล่งประมงหมู่บ้าน
5 แหล่งเพาะพันธุ์ปลา
6 แหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  และอื่นๆ  ที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน  
หาก อบต.ตำบลไทยชนะศึกเล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวก็น่าจะคิดโครงการ เพื่อของบประมาณจากโครงการประชารัฐ ของรัฐบาลซึ่งมีแนวนโยบายในการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงการทำเกษตร จากการทำนามาปลูกพื้ชที่ใช้น้ำน้อย เช่น ทำสวน ปลูกผัก เป็นสินค่าออกของตำบล และส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป  

แต่ทั้งนี้ทั้วนั้น ก็คืนกับการเวรคืนพื้นที่ที่จะต้องทำความเข้าใจกับประชาชน ที่ยังมีความเห็นต่างอีกมากมาย นั่นคือปัญหาสำหรับการพัฒนาโครงการ

เขียนโดย   คุณ tiger tiger
วันที่ 25 ธ.ค. 2560 เวลา 09.29 น. [ IP : 58.8.172.56 ]
กับดักน้ำแก้มลิงทะเลหลวง สุโขทัยใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดย ไทยรัฐออนไลน์ 28 มิ.ย. 2555 05:00 นายชัยชาญ สังแก้ว ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ รักษาการ

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/271571

เขียนโดย   คุณ tiger tiger
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 09.46 น. [ IP : 118.172.43.116 ]
บริหารจัดการน้ำแก้มลิงหนองบ่อแก้ว!! พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
สยามรัฐออนไลน์  28 พฤษภาคม 2561 20:21  เกษตร
  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บริหารจัดการน้ำบริเวณแก้มลิงหนองบ่อแก้ว จ.เชียงใหม่ คาดเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ 695,000 ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่ 1,300 ไร่ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ก.ย.นี้


นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในส่วนงานกรมชลประทาน ณ บริเวณแก้มลิงหนองบ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ว่า จากมติ ครม. เมื่อ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบให้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี (2560-2579) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฎิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบหลักในการดำเนินงาน 10 เรื่อง ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2561 มี 2 แผนงาน 22 โครงการ งบประมาณรวม 24,993 ล้านบาท เกษตรกรได้รับประโยชน์รวม 4,316,802 ราย ประกอบด้วย แผนงานที่ 1 ยุทธศาสตร์ปฎิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร (20 โครงการ) อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำระดับชุมชน การปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อลดความเสี่ยง เป็นต้น และแผนงานที่ 2 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (2 โครงการ) ประกอบด้วย โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรฯ และโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกรปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมดำเนินการดังนี้ 1.จัดทำเมนูพัฒนาอาชีพรายบุคคลและเมนูพัฒนากลุ่ม/ชุมชน ให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ในการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2.จัดทำเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานของทุกโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน 3.ประสานการดำเนินงานร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธอส.) ให้ข้อมูลด้านสินเชื่อแก่ประชาชน และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ และ 4.จัดส่งเมนูพัฒนาอาชีพแก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ"กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดการเริ่มดำเนินงานโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งส่วนหนึ่งได้นำมาจัดสรรในส่วนงานชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 1 ได้รับงบประมาณดำเนินการก่อสร้างโครงการในปี 2561 จำนวน 25 ล้านบาท ประกอบด้วย 1.แก้มลิงหนองบ่อแก้ว พร้อมระบบส่งน้ำ และอาคารประกอบ 15 ล้านบาท และ 2.ปรับปรุงอาคาร ทรบ.ปากเหมือง พร้อมอาคารประกอบลำเหมืองห้วยน้ำใส 10 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะสามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำความจุรวม 695,000 ลบ.ม. เพิ่มขึ้นจากเดิม 113,660 ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่ 1,300 ไร่ 375 ครัวเรือน ประชากร 1,150 คน" นายเลิศวิโรจน์ กล่าว

เขียนโดย   คุณ tiger tiger
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 09.51 น. [ IP : 118.172.43.116 ]
ชาญฉลาดอาจหาญ ... ถึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ปวงชนชาวไทยรักที่สุด

หน้าแรก ความเป็นมาของแก้มลิง อะไรคือแก้มลิง ประเภทและขนาดของแก้มลิง ผู้จัดทำ
คลังบทความของบล็อก
▼  2010 (11)
▼  กุมภาพันธ์ (11)
'' โครงการแก้มลิง ''
เหตุผลของแก้มลิง
แก้ไขน้ำท่วมในกรุงเทพ
แนวพระราชดำริแก้มลิง
แก้มลิงที่สมบูรณ์
ประสิทธิภาพแก้มลิง
แก้มลิงคลองมหาชัย
แก้มลิงคลองสุนัขหอน
แก้มลิงท่าจีนตอนล่าง
แก้มลิงตะวันตกเจ้าพระยา
แก้มลิงตะวันออกเจ้าพระยา
เกี่ยวกับฉัน
๏ แก้มลิง ๏
ดูโปรไฟล์ทั้งหมดของฉัน
ประเภทและขนาดของแก้มลิง

ประเภทและขนาดของแก้มลิง    
แก้มลิงขนาดใหญ่ (  Retarding Basin ) คือ สระน้ำหรือบึงขนาดใหญ่ ที่รวบรวมน้ำฝนจากพื้นที่บริเวณนั้นๆโดยจะกักเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อน ที่จะระบายลงสู่ลำน้ำ การจัดสร้างพื้นที่ชะลอน้ำ หรือพื้นที่เก็บกักน้ำจะมีหลายประเภท คือ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฝาย ทุ่งเกษตรกรรม เป็นต้น ลักษณะสิ่งก่อสร้างเหล่านี้จะมีจะมีวัตถุประสงค์อื่น ประกอบด้วย เช่น เพื่อการชลประทาน เพื่อการประมง เป็นต้น
แก้มลิงขนาดกลาง เป็นพื้นที่ชะลอน้ำที่มีขนาดเล็กกว่า ได้มีการก่อสร้างในระดับลุ่มน้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ธรรมชาติ เช่น หนอง บึง คลอง เป็นต้น
แก้มลิงขนาดเล็ก  ( Regulating Reservoir ) คือแก้มลิงที่มีขนาดเล็กกว่า อาจเป็นพื้นที่สาธารณะ สนามเด็กเล่น ลานจอดรถ หรือสนามในบ้าน ซึ่งต่อเข้ากับระบบระบายน้ำหรือคลองแก้มลิงที่อยู่ในพื้นที่เอกชน เรียกว่า “ แก้มลิงเอกชน “ ส่วนที่อยู่ในพื้นที่ของราชการและรัฐวิสาหกิจจะเรียกว่า “ แก้มลิงสาธารณะ ”


เขียนโดย   คุณ tiger tiger
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 10.02 น. [ IP : 118.172.43.116 ]
รูปภาพ

เขียนโดย   คุณ tiger tiger
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 เวลา 10.35 น. [ IP : 118.172.43.116 ]
รูปแบบการทำฝายหรือเขื่อนที่เหมาะสมสำหรับแรงส่งน้ำไปตามลำคลองและด้านบนจัดทำเป็นสวนหย่อมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยว หากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถทำให้ให้เอกชนเช่าเข้าไปบริหารจัดการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สำหรับดึงเม็ดเงินเข้าหมู่บ้าน รับสินค้าโอท๊อป เครื่องจักสานงานฝีมือ พืชผักผลไม้จากชาวบ้าน เข้ามาวางขายให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง ถนนหนทางก็จะได้รับการพัฒนา ตลอดทั้งอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ป่าไม้ภูเขา และสัตว์ป่า ก็จะกลับมาให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชม  

เขียนโดย   คุณ tiger tiger
วันที่ 18 ก.ค. 2561 เวลา 11.28 น. [ IP : 118.172.43.116 ]
รูปแบบถนนปั่นจักรยานรอบเขา(ดอย)ในหมู่บ้านแม่ทุเลา

เขียนโดย   คุณ tiger tiger
วันที่ 14 ส.ค. 2561 เวลา 10.49 น. [ IP : 118.172.43.116 ]
อ่างเก็บน้ำบางพระ เดิมเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์ของกรมชลประทาน ซึ่งได้เวนคืนจากราษฎรเพื่อสร้างขยายอ่างเก็บน้ำบางพระ เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภายหลังจากการสร้างขยายเขื่อนเสร็จในปี พ.ศ. 2518 ได้กักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการอุตสาหกรรม และทำประปาเพื่อการบริโภค สามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 110 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบบนิเวศวิทยาจึงเปลี่ยนแปลงไปตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีนกนานาชนิดเข้าไปหากินและอาศัยอยู่บริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำบางพระ เช่น นกเป็ดน้ำต่างๆ นกยาง นกพริก ฯลฯ และนกที่หากินตามทุ่งหญ้าชายป่าต่างๆ เช่น นกกวัก นกคุ่ม นกกระแตแต้แว๊ด นกตะขาบทุ่ง ฯลฯ

เมื่อชาวบ้านผ่านมาท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำบางพระ มักจะถือโอกาสยิงนกไปเป็นอาหาร บางคนถึงกับล่าไปขายเพื่อการค้า ราษฎรซึ่งอาศัยอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำจึงได้ร้องเรียนไปยังกองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้  เมื่อปี พ.ศ. 2519 กรมป่าไม้จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจและพบว่ามีความจำเป็นต้องประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ประกาศจัดตั้งเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2519 พร้อมกับปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเพื่อเป็นแหล่งอาหารและพื้นที่ขยายพันธุ์ของนก

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ


เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ ตั้งอยู่ที่หลังเขาฉลาก ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 11,600 ไร่ ภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระมีศาลาเอนกประสงค์ ลานกิจกรรม เรือนนอน พื้นที่กางเต็นท์ ห้องน้ำ เส้นทางจักรยาน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สำหรับบริการให้แก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่มาจัดกิจกรรมค่าย หรือค้างพักแรม

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ

อ่างเก็บน้ำบางพระเป็นแหล่งน้ำสำคัญของอำเภอศรีราชา สามารถกักเก็บน้ำได้สูงถึง 110 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยน้ำที่กักเก็บได้จะนำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภค

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ

อ่างเก็บน้ำบางพระมีต้นกำเนิดของแหล่งน้ำจากเทือกเขาเขียว โดยเป็นที่รวมของลำห้วยต่างๆ คือ ห้วยสุครีพ ห้วยวังหิน ห้วยกลุ่ม และห้วยปราบ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ระหว่าง 12-35 เมตร บริเวณรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำมีราษฎรปลูกอ้อยและมันสำปะหลังจนถึงตีนเขาเขียว

ลักษณะภูมิอากาศ เนื่องจากบริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำบางพระเป็นพื้นที่โล่ง ราษฎรประกอบอาชีพในการทำไร่อ้อยและมันสำปะหลัง จึงทำให้อุณหภูมิค่อนข้างสูงทั้งสามฤดู

ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางพระมีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่ สัตว์จำพวกนกมีมากกว่า 130 ชนิด เนื่องจากบริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำเป็นสวนป่าซึ่งมีลักษณะเป็นป่าละเมาะร่มรื่น จึงเป็นที่อยู่อาศัยของนกกระรางหัวหงอก นกกระรางหัวขวาน นกบั้งรอก กระรอก กระแต กวางป่า ชะมด ลิงลม เสือปลา กระต่าย อีเห็น ค้างคาว ฯลฯ ภายในอ่างเก็บน้ำมีนกสำคัญๆ มาหากิน เช่น นกกาบบัว นกกระทุง นกกระสา ฯลฯ

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระ

อ่างเก็บน้ำบางพระเป็นแหล่งดูนกใกล้กรุงเทพฯ ที่นักดูนกนิยมเดินทางมาเสมอ โดยจุดที่นักท่องเที่ยวมักมาดูนกกัน คือ จุดดูนกวังหิน เป็นจุดที่ห้วยวังหินไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำบางพระและมีเนินเขาเตี้ยๆ อยู่ต่อเนื่องกับบึงน้ำขนาดใหญ่ จึงเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำจำนวนมาก บริเวณต้นไม้ริมบึงเป็นแหล่งขยายพันธุ์ของนกยางหลายชนิด ทางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระจึงสงวนพื้นที่นี้ไว้เป็นสวนนกธรรมชาติวังหิน

ที่อ่างเก็บน้ำบางพระยังมีปลาชนิดต่างๆ อาศัยอย่างชุกชุม เป็นแหล่งหาปลาของชาวบ้านเพื่อเป็นอาหารและเพื่อการค้า ทั้งยังมีนักตกปลาจำนวนมากนิยมมาตกปลากันที่นี่ โดยเฉพาะบริเวณโรงสูบน้ำ

นอกจากนี้ที่อ่างเก็บน้ำบางพระ บริเวณที่ทำการสำนักชลประทาน ที่เป็นขอบอ่าง และบริเวณโดยรอบมีทิวทัศน์ที่สวยงาม จึงมีผู้นิยมมาถ่ายรูป รวมถึงถ่ายรูปพรีเวดดิ้งกัน โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวประมาณเดือนมกราคม

อ่างเก็บน้ำบางพระ

อ่างเก็บน้ำบางพระ

อ่างเก็บน้ำบางพระ

อ่างเก็บน้ำบางพระ

อ่างเก็บน้ำบางพระ

บริเวณนี้ยังเป็นแหล่งที่นักปั่นจักรยานมักใช้เป็นจุดนัดพบหรือจุดเริ่มต้นปั่นจักรยานระยะทางไกลอีกด้วย

อ่างเก็บน้ำบางพระ
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

เขียนโดย   คุณ tiger tiger
วันที่ 14 ส.ค. 2561 เวลา 13.49 น. [ IP : 118.172.43.116 ]
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์   เลือกไฟล์ 
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-659241
 
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10