หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
   

ราษฎรส่วนใหญ่มีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 95
 

หอกระจายข่าว จำนวน 11 แห่ง

ประชากรส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อสื่อสาร
 
   

ประชากรส่วนใหญ่ใช้น้ำประปาบาดาลประจำหมู่บ้าน
 

ปั้มน้ำมัน จำนวน 4 แห่ง

ปั้มแก๊ส จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายแก๊ส จำนวน 3 แห่ง

ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จำนวน 2 แห่ง

โรงสีข้าว จำนวน 11 แห่ง

ร้านขายของทั่วไป จำนวน 63 แห่ง