หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยชนะศึก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย  (จังหวัด )
 
ชื่อสถานที่ : โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย
 
ที่ตั้ง :
 
ข้อมูล : โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย เดิมชื่อ “โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านแก่ง 6 (บ้านหนองหมื่นชัย)ขึ้นกับหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2494 นายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง ดำรงอยู่ได้ด้วยงบประมาณของทางราชการ เมื่อเริ่มเปิดทำการครั้งแรก มีครูทำการสอน จำนวน 2 คน มีนายสมชาย วงศ์วิเศษ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรก จัดการสอนในระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 อาคารเรียนแยกห้องโถง ไม่มีฝากั้น หลังคามุงด้วยหญ้าคา ยกพื้นสูงประมาณ 3 ศอก มี 4 ห้องเรียน ตัวอาคารกว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร มีสนามกว้าง 80 เมตร ยาว 100 เมตร ปี พ.ศ.2504 คณะครูและประชาชน ชาวบ้านหนองหมื่นชัย ได้ทำการสร้างเพิ่มเติม ในสมัยของ นายพิศ ประทุมมา เป็นผู้บริหารโรงเรียน ปี พ.ศ.2506 คณะครูและประชาชนชาวบ้านหนองหมื่นชัย เจ้าหน้าที่ของทางราชการได้ย้ายโรงเรียนจากที่เดิม มาตั้งใหม่ในที่ดินของ นายป้อง นะสะปะ โดยแลกที่ดินกันเพื่อความเหมาะสม อาคาร ที่สร้างใหม่ยังใช้เป็นสถานที่เรียนไม่ได้ เพราะสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ตัวอาคารกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร มีพื้นที่ห้องขนาด 8x9 ตารางเมตร เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2507 ในสมัยนายประกอบ ชิดเชื้อ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ได้โอนโรงเรียนซึ่งขึ้นกับ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย มาขึ้นกับ หมู่ที่ 5 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ตามการแบ่งเขตการปกครองหมู่บ้านของกระทรวงมหาดไทย และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเดิม เป็น “โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย” จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.2507 ประชาชนชาวบ้านหนองหมื่นชัย ได้ก่อสร้างอาคารเรียนต่อ จนแล้วเสร็จ ปี พ.ศ.2509 อาคารหลังดังกล่าวได้พังลง จนใช้การไม่ได้ จึงได้ของบประมาณจากทางราชการมาสร้างใหม่ โดยได้งบประมาณ 48,000 บาทสมัย นายบรรจบ จงใจ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ปี พ.ศ.2510 อาคารหลังนี้ ถูกลมพายุพัด หลังคาใช้การไม่ได้ จึงได้ย้ายไปเรียนชั่วคราวที่บ้านพักครู วันที่ 6 กันยายน 2510 ทางโรงเรียนได้งบประมาณ 75,000 บาท มาสร้างอาคารเรียน และสร้างเสร็จวันที่ 6 ธันวาคม 2510 และใช้เป็นสถานที่เรียน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2511 สมัย นายสิงห์ พุฒิหน่อย ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ปี พ.ศ.2512 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการ เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน เป็นเงิน 18,000 บาท และจัดทำป้ายอาคารเรียน จนแล้วเสร็จ สมัย นายรุ่ง เชียงการ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ปี พ.ศ.2518 โรงเรียนเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนชั่วคราว จากหลังคาหญ้าคา เป็นสังกะสี เทพื้นคอนกรีต และได้หาทุนทำเสาธงเหล็ก ฐานคอนกรีต จนแล้วเสร็จ สมัย นายเงิน ต๋าคำชัย เป็นผู้บริหารโรงเรียน ปี พ.ศ.2519 อาคารเรียนถูกพายุพัด ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณพิเศษ ซ่อมแซม เป็น จำนวนเงิน 50,000 บาท ปี พ.ศ.2524 วันที่ 7 ตุลาคม ทางราชการได้ให้งบประมาณสร้างส้วมแบบ 401 ขนาด 5 ที่นั่ง ราคา 50,000 บาท ปี พ.ศ.2525 วันที่ 7 พฤษภาคม ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะครูภายในกลุ่ม สภาตำบลไทยชนะศึก และประชาชนชาวบ้านหนองหมื่นชัย ได้จัดสร้างสนามบาสเก็ตบอล และเปลี่ยนอาคารชั่วคราว เป็นสังกะสีทั้งหมด เป็นเงิน 45,000 บาท สมัย นายถาวร วงศ์จันทรมณี ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ปี พ.ศ.2527 เดือนมีนาคม ได้ทำรั้วรอบโรงเรียนโดยได้รับความร่วมมือ จากนายพงษ์ศักดิ์ มณฑล ป่าไม้อำเภอทุ่งเสลี่ยม นายประทิน แสนชุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนและคณะครู เป็นเงิน 54,284 บาท และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ชั้นเดียวใต้ถุงสูง โครงเหล็กพื้นปูน หลังคามุงด้วยกระเบื้อง 1 หลัง จำนวนเงิน 592,500 บาท สร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 10,000 บาท สมัย นายถาวร วงศ์จันทรมณี เป็นผู้บริหารโรงเรียน ปี พ.ศ.2528 ได้รับงบประมาณสร้างประปา ขนาดเล็กของกระทรวงสาธารณสุข แบบ ต.4/4.5 ความจุ 4.5 ลูกบาศก์เมตรสูง 4 เมตร งบประมาณ 35,000 บาท งบสมทบ 20,000 บาท สร้างเสร็จใน เดือน ตุลาคม 2528 ปี พ.ศ. 2529 ได้งบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 3 ถัง สูง 360 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.20 เมตร จำนวนเงิน 35,000 บาท ปี พ.ศ.2534 ได้งบต่อเติมชั้นล่าง อาคาร สปช.105/26 เป็นเงิน 240,000 บาท ปี พ.ศ.2540 คณะครู ข้าราชการ และประชาชน ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบ เพื่อสร้าง อาคารห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งใช้งบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท ปี พ.ศ.2543 นายถาวร วงศ์จันทรมณี เกษียณอายุราชการ นางจำเนียน ดามัง ได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2543 ปี พ.ศ.2544 โรงเรียนได้รื้อถอนส้วมแบบติดพื้นทรงเพิง และอาคารบ้านพักครู แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 หลัง โดยโรงเรียนบ้านสามหลัง ขอใช้วัสดุ ที่ได้จากการรื้อถอนในครั้งนี้ ปี พ.ศ.2545 ได้รับงบประมาณสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา จำนวนเงิน 100,000 บาท และนายพรเสก พุทจีระ ได้สนับสนุนสร้าง แป้นบาสเก็ตบอล เป็นเงิน 40,000 บาท ปี พ.ศ.2546 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึกสนับสนุนซื้อคอมพิวเตอร์ 1 ชุด ราคา 48,00 บ. ปี พ.ศ.2548 คณะครูและประชาชนช่วยกันบริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 เครื่อง และยังได้สร้างห้องน้ำ ขนาด 2 ที่นั่ง ปี พ.ศ.2549 คณะครูและประชาชน ร่วมกันบริจาคแปกรณ์ก่อสร้างห้องสมุด และเริ่มดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดในปีนี้ สมัย นางจำเนียน ดามัง ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ปี พ.ศ.2550 การก่อสร้างอาคารห้องสมุด ได้รับการสนีบสนุนจาก พระครูสุพจนธาดา เจ้าอาวาสวัดบางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร และพระสุชาติ การก่อสร้างเสร็จสิ้น
 
 
ผู้เข้าชม 717 ท่าน         
 

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-659241
 
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10