หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


นายกานต์ ศรีโสภณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ระดับกลาง
 
 


นางสาววัลภา เพ็ชรมี
หัวหน้าสำนักปลัด
ระดับต้น


นางสาวสุพรรณี รัตนงาม
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ


นางสาวมณีรัตน์ สิงห์ใส
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ


นางสาววาสนา สายนวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นายอุทัย นวรัตนารมย์
นิติกร
ชำนาญการ


นายภานุพงศ์ คำเครือ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ


นายครรชิต สิทธิสงคราม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ


นายนรเทพ พุทจีระ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายประดิษฐ์ แข็งขยัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ


นายอัติพล ทำสอาด
พนักงานดับเพลิง