หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


นายกานต์ ศรีโสภณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ระดับกลาง
 
 


นางสาววัลภา เพ็ชรมี
หัวหน้าสำนักปลัด
ระดับต้น