หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
 


-
-
-
 
 


นางสาววัลภา เพ็ชรมี
หัวหน้าสำนักปลัด
ระดับต้น
โทร : 055-659241 ต่อ 10


นางสาวสุพรรณี รัตนงาม
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ


นางสาวมณีรัตน์ สิงห์ใส
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ


นางสาววาสนา สายนวน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นายอุทัย นวรัตนารมย์
นิติกร
ชำนาญการ


นายภานุพงศ์ คำเครือ
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ


นายครรชิต สิทธิสงคราม
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ


นายประดิษฐ์ แข็งขยัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ


นายอัติพล ทำสอาด
พนักงานดับเพลิง


นายอัศวิน ลาวจันทร์
พนักงานดับเพลิง


นายเอกชัย ทาริยะชัย
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายสมพงษ์ อิ่มจันทร์
พนักงานขับรถยนต์


นางจุฑาภรณ์ ฮ่อธิวงศ์
นักการภารโรง


นายสง่า ยาใจดี
คนงานทั่วไป


นายกาญจน์ฑเศรฐ ปรัชญาสุขสบาย
จ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-659241
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10