หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายนิกร คำภิระปาวงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก
โทร : 097-9574182
 
หัวหน้าส่วนราชการ