หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยชนะศึก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
 
ประชาชนในตำบลไทยชนะศึกเป็นชุมชนที่ผสมผสาน ส่วนใหญ่เป็นคนภาคเหนือซึ่งอพยพมาจากอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง และคนถิ่นเดิมของจังหวัดสุโขทัยที่เลื่อนไหลผสมผสาน ทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมผสมผสานกันระหว่างภาคเหนือ และภาคกลาง มีการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ ให้เกิดความรักใคร่ สามัคคี กลมเกลียวกัน นอกจากนี้ประชาชนในตำบลก็ยังมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
มีวัดในพื้นที่ จำนวน 8 แห่ง ได้แก่

วัดท่าต้นธงชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดแม่ทุเลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

วัดคลองสำราญ (วัดล่าง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดฝั่งหมิ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

วัดหนองหมื่นชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

วัดธารชะอม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6

วัดพระร่วงเจ้าประทานพร (หนองหญ้าปล้อง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดคลองสำราญ (วัดบน) ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
     
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงเรียนบ้านคลองสำราญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

โรงเรียนบ้านหนองหมื่นชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนบ้านธารชะอม (ขยายโอกาส) ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ทุเลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมื่นชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารชะอม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
การฝึกอาชีพระยะสั้นของ กศน. เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้า
ช่างเสริมสวย ฯลฯ
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง หมู่บ้านละ 1 แห่ง
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทยชนะศึก ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมื่นชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 11 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมน้ำราด ร้อยละ 100
 
         

ป้อมตำบลชุมชน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 แห่ง
 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีการปฏิบัติธรรมเป็นประจำและมีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ถ่ายทอดและถือปฏิบัติ สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เช่น ประเพณีตานก๋วยสลาก ประเพณีสารทไทย ประเพณีข้าวจี่ข้าวหลาม ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประเพณีวันสำคัญต่างๆ ทางพุทธศาสนา เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-659241
 
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10