หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยชนะศึก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 84  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 94  
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 66  
 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 69  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 90  
 
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 76  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 74  
 
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 68  
 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 87  
 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 85  
 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 77  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 75  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 30 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-659241
 
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10