หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง   22 ก.ค. 2562 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์   22 ก.ค. 2562 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์   22 ก.ค. 2562 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง   22 ก.ค. 2562 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 220 V ท่อส่งน้ำเข้า/ออก 1 นิ้วจำนวน 2เครื่อง   22 ก.ค. 2562 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2   10 ก.ค. 2562 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก กองการศึกษาฯ   28 มี.ค. 2562 32
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม   18 ก.พ. 2562 54
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหายานพาหนะสำหรับ รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   18 ก.พ. 2562 56
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่มในการจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 1 2562   18 ก.พ. 2562 46
  (1)     2      3      4