หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ขกว 823 สุโขทัย   15 ส.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562   15 ส.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   15 ส.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562   15 ส.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป   14 ส.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 4 เครื่อง   8 ส.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ    7 ส.ค. 2562 215
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1.5 X 4.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย   7 ส.ค. 2562 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและน้ำดื่ม   7 ส.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานยานพาหนะ จำนวน2คันๆละ5,200บาท จำนวน2วัน   7 ส.ค. 2562 5
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 51