หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เร่ืองประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการกั้นห้องภายในอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารชะอม หมู่ที่ 6  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2562 เวลา 09.53 น. โดย คุณ ภพ ธรรมขันคำ

ผู้เข้าชม 6 ท่าน