หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 6
 


 
ประกาศ นัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 6
 
 
     


 
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก [ 9 ก.ค. 2562 ]  
อ่าน: 9
 


 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่่วนตำบลไทยชนะศึก สมัยสามัญ ประจำปี 2562 [ 1 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 85
 
 
     


 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2562 วัน่ที่ 15 ก.พ.2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 95
 


 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ไทยชนะศึก สมัยสามัญสมัยแรก ปี 2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 102
 
  (1)     2      3