หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 3/2553  [ 30 มี.ค. 2553 ]  
 รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 2/2553  [ 24 มี.ค. 2553 ]  
 รายงานการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 2/2553  [ 24 มี.ค. 2553 ]  
สท 0037.1/ว275 แบบสำรวจจำนวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)  [ 24 ก.พ. 2553 ]  
 มติ ก.ท.จ. : รายงานการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 1/2553  [ 29 ม.ค. 2553 ]  
 มติ ก.อบต. : รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2553  [ 29 ม.ค. 2553 ]  
สท 0037.2/0205 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 19 ม.ค. 2553 ]  
สท 0037.2/201  การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ตอน2)  [ 19 ม.ค. 2553 ]  
สท 0037.2/201 การฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการด้านกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ตอน1)  [ 19 ม.ค. 2553 ]  
สท 00037.2 / 145 การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 14 ม.ค. 2553 ]  
สท 0037.1/ ว 2085 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย(ด่วนที่สุด)  [ 29 ธ.ค. 2552 ]  
สท 0037.2/ ว 4329 แนวทางปฏิบัติการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง  [ 29 ธ.ค. 2552 ]  
สท 0037.2/ ว 4243 การสำรวจตำแหน่งว่างเพื่อใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 21 ธ.ค. 2552 ]  
 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย  [ 15 ธ.ค. 2552 ]  
สท 0037.1/ว1987 เลื่อนการอบรมโครงการอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ได้รับการเลือกตั้งก่อนวันท  [ 9 ธ.ค. 2552 ]  
 รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 11/2552  [ 8 ธ.ค. 2552 ]  
สท 0037.1/ว4122 การฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล(รุ่นที่2)[ด่วนที่สุด]  [ 8 ธ.ค. 2552 ]  
 มติ ก.ท.จ. : รายงานการประชุม ก.ท.จ.สุโขทัย ครั้งที่ 11/2552  [ 4 ธ.ค. 2552 ]  
 มติ ก.อบต. : รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 11/2552 (แก้ไข)  [ 4 ธ.ค. 2552 ]  
สท 0037.2/ว4114 การประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [ 4 ธ.ค. 2552 ]  
สท 0037.3/ว4043 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.2552  [ 27 พ.ย. 2552 ]  
สท 0037.1/ว4035 การจัด"งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552"  [ 26 พ.ย. 2552 ]  
สท 0037.1/ว4035 การจัด"งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552"  [ 26 พ.ย. 2552 ]  
สท 0037.1/ว3946 การฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ตอน2)  [ 19 พ.ย. 2552 ]  
สท 0037.1/ว3946 การฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ตอน1)  [ 19 พ.ย. 2552 ]  
 
<< หน้าแรก...     684      685      686     (687)     688      689      690     ....หน้าสุดท้าย >> 699
   

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-659241
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10