หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ไกรนอก   จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุรศักดิ์ เครือสุข ถึงบ้านนายเสนาะ พลอยดำ หมู่ที่ ๑ ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ค. 2565
ทต.คลองยาง   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.คลองยาง   ซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.วังน้ำขาว   ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.เมืองเก่า   ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถขยะ F135R พร้อมขั่้วแบตเตอรี่ (กองสาธารณสุข) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.เกาะตาเลี้ยง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล หมู่ที่ ๑๔ บ้านวัดทุ่ง ตำบลเกาะตาเลี้ยง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 2565
ทต.กลางดง   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รานการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.บ้านสวน   ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.บ้านนา   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ เพื่อใช้ติดตั้งเพิ่มเติมและทดแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.ปากน้ำ   จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.ปากน้ำ   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.ไทยชนะศึก   จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกู้ชีพกู้ภัย เลขรหัสพัสดุ ๐๐๑ - ๕๕- ๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.ปากแคว   ซื้อเชือกพรวนใยยักษ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.หนองกลับ   ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.หนองกลับ   ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.ลานหอย   ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน 20 พ.ค. 2565
อบต.ไกรนอก   ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับบริการประชาชนทั่วไปที่ใช้เส้นทางและผู้เกี่ยวข้องตามโครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน (รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดฯ แนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.ไกรนอก   จ้างป้ายโครงการฯ ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงจัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน ขนาด ๑ x ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดฯ แนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
ทต.กงไกรลาศ   จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๒๔ ชุด (สำนักปลัด) (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2565
อบต.หนองตูม   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๓ กล่อง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,226
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-659241
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10