หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ชุดตรวจ Antigen Test Kit ( ATK ) จำนวน ๗๐ ชุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อาหารเสริม ( นม ) ยู.เอช.ที โรงเรียน จำนวน ๕ แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2565 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ทุเลา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน กจ - ๙๔๒๓ สุโขทัย รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( อาหารเสริม (นม) ) โรงเรียน จำนวน ๕ แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารชะอม ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหมื่นชัย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟวับวาบ สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ( Cape Seal ) สายฝั่งหมิ่น คลองบง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ. ๓๙ - ๐๑๔ สายฝั่งหมิ่น คลองบง หมู่ที่ ๔ บ้านฝั่งหมิ่น ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย [ 3 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 44