หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองด้วน หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่ทุเลาพัฒนา ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากหน้าบ้านนายบรรลือ แสนคำ ถึงที่นานางทองเภา คำแก้ว หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ทุเลา ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมคันกั้นน้ำริมแม่น้ำแม่มอก หมู่ ๑๑ บ้านท่าต้นธงพัฒนา ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สายสี่แยกกาสลอง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหมื่นชัย ถึงถนนลาดยางสายห้วยม่วง หมู่ที่ ๑ บ้านท่าต้นธง ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายหวาน มะกา หมู่ที่ ๖ บ้านธารชะอม ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างถนนสายหลักซอย ๕ ( หมู่๘ ) ถึงหน้าบ้านนายประเทือง ปัญญากิม หมู่ที่ ๑ บ้านท่าต้นธง ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำขบวนเพื่อเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตามโครงการไทยชนะศึกร่วมใจ กรายไหว่พ่อขุน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการซ่อมแซมคันกั้นน้ำริมแม่น้ำแม่มอก ห มู่ที่ ๔ บ้านฝั่งหมิ่น ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยบ้านนางจันทร์สม วงศ์ถาติ๊บ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองสำราญ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จากฝายหิน ถึงหน้าบ้านนายเลย เทียนบุตร หมู่ที่ ๙ บ้านสำราญราษฎร์ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 66