หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาจัดทำโครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณลำน้ำแม่มอก,ใต้สะพานลำน้ำแม่มอกและคลองแม่ทุเลา หมู่ที่ ๒,๓,๔ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมากั้นห้องภายในอาคารเรียน ของ ศพด.บ้านแม่ทุเลา หมู่ที่ ๒ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ๒ สายข้างบ้านนางระพี วงค์ธรรม ถึงซอย ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านฝั่งหมิ่น ตำบลไทยชนะศึกอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2566 ]จ้างจัดทำโครงการซ่อมแซมและวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมูที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๑ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]จ้างจัดทำโครงการซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำคอนกรีต หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๑ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินริมเหมือง หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ทุเลา ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณข้างวัดฝั่งหมิ่น หมู่ที่ ๔ บ้านฝั่งหมิ่น ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 พ.ย. 2566 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยคุ้มทานตะวัน ต่อจากของเดิม หมู่ที่ ๖ บ้านธารชะอม ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านธารชะอม จำนวน ๑ เดือน (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( จัดซื้ออาหารเสริม (นม ) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 79