หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาวางท่อและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓,๖,๗ ตำบลไทยชนะศึก จำนวน ๕ โครงการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์แบบการเกษตร ( รถอีแต๋น) เลขรหัสพัสดุ ๐๑๑-๔๘-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2565 ]จ้างจัดทำโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านนางจันทร์ดี กันทอง หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ทุเลาตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]จ้างจัดทำโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณหน้าบ้านนายวัน ปัญญาเครือถึงบริเวณหน้าบ้านนายทอน คำฟู หมู่ที่ ๓ บ้านคลองสำราญ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ ( เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ( ราคารวมค่าติดตั้ง ) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด ตามราคาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในตำบลไทยชนะศึก กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 60