หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ( อาหารเสริม (นม) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซม หมู่ที่ ๑,๕,๗,๘,๙ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างพนังกันดินริมเหมืองเส้น ๑ จากหมู่ ๘ ถึงหมู่ ๑๑ หมู่ที่ ๑ บ้านท่าต้นธง ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคุมทานตะวัน หมู่ที่ ๖ บ้านธารชะอม ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำข้างบ้านนายอธิชา หลวงชื่น ถึงหน้าบ้านนายสมบูรณ์ สลีแดง หมู่ที่ ๓ บ้านคลองสำราญ ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2566 ]จ้างเหมาวางท่อคอนกรีตลงลำเหมืองคลอง หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ทุเลา ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 เม.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 71