หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับปีปัจจุบัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 เม.ย. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับปีปัจจุบัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับปีปัจจุบัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการ เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงลม เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับปีปัจจุบัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]จ้างค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งสถานที่ในการจัดอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาอาหารกลางวัน โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน เป็นไปตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับปีปัจจุบัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการ ตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ เครื่อง เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับปีปัจจุบัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อกระเป๋าสำหรับใส่วัสดุที่จำเป็นสำหรับผู้เข้าอบบรม ตามโคงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]เช่าอุปกรณ์ต่างๆพร้อมติดตั้งและจัดเก็บหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงาน ตามโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 88