หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยชนะศึก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
สถานที่สำคัญ
 

โรงเรียนบ้านธารชะอม  (จังหวัด สุโขทัย)
 
ชื่อสถานที่ : โรงเรียนบ้านธารชะอม
 
ที่ตั้ง :
 
ข้อมูล : โรงเรียนบ้านธารชะอม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2509 โดยราษฎรหมู่บ้านธารชะอมได้ทำหนังสือถึงนายอำเภอทุ่งเสลี่ยม
เพื่อขอจัดตั้ง ทั้งนี้ได้มีผู้บริจาคที่ดินให้เป็นสถานที่ปลูกสร้าง ดังนี้
1. นายเผื่อน พิณพาทย์ บริจาค 7 ไร่ 2 งาน
2. นายมั่ง ปานดำ บริจาค 2 ไร่
3. นายเสนาะ สุขไมตรี บริจาค 2 งาน 50 ตารางวา
ปี พ.ศ. 2510ราษฎรได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2512ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร 2 ห้องเรียนและสร้างบ้านพักครู 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2518ได้รับงบประมาณ ต่อเติมอาคารเรียน 2 ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2519นายสุดใจ คำด้วง ได้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียนจำนวนพื้นที่ 2 งาน 36 ตารางวา
ปี พ.ศ. 2521โรงเรียนได้เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ.ศ. 2526ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลังและงบประมาณ
สร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง
ปี พ.ศ. 2527ราษฎรได้ร่วมกันบริจาคซื้อที่ดินขยายเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 10 ไร่
ปี พ.ศ. 2530ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 103/26 จำนวน 1 หลัง 6
ห้องเรียน
ปี พ.ศ. 2533ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 จำนวน 4 ห้องเรียนและ
ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 33 จำนวน 1 ชุด
ปี พ.ศ. 2535โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2538โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 103/26 จำนวน 1 หลัง
4 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม
ปี พ.ศ. 2539ได้รับงบประมาณ สร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง 2 ที่นั่ง
ปี พ.ศ. 2543ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง 2 ที่นั่ง
ปี พ.ศ. 2544ได้รับงบประมาณสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 สนาม
ปีพ.ศ. 2545 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมี นายเทพย์ศักดิ์ จันตาวงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
ปีพ.ศ. 2546 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายเทพย์ศักดิ์ จันตาวงศ์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามหลัง (ประชารังสรรค์)เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2546 และนายอนุรัตน์ ปริษาวงศ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารชะอม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2546
ปีพ.ศ. 2547 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 210 คน โดยมีนายอนุรัตน์ ปริษาวงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครู 14 คน
ปีพ.ศ. 2548 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 183 คน มีครู 14 คน โดยมีนายอนุรัตน์ ปริษาวงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
ปีพ.ศ. 2549 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 183 คน มีครู 16 คน พนักงานราชการ 1 คน มีนายอนุรัตน์ ปริษาวงศ์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน
ปีพ.ศ. 2550 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 196 คน มีครู 16 คน พนักงานราชการ 1 คน มีนายสรายุทธ เกษรพรหม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน
ปีพ.ศ. 2552 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโรงพยาบาลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ในการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์แบบชั้นเดียวจำนวน 1 หลัง
ปีพ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (SP2) ในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105/29 ปรับปรุง (อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันใดขึ้น 2 ข้าง)
ปีพ.ศ. 2555ได้รับงบประมาณบริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จำกัดในการก่อสร้างอาคารห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียนแบบชั้นเดียวจำนวน 1 หลัง
 
 
ผู้เข้าชม 633 ท่าน         
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-659241
 
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10