หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
  ที่อยู่ : เลขที่ 363 หมู่ 2 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
  โทรศัพท์ : 055-659241
  โทรสาร : 055-659387
  Website : www.thaichanasuek.go.th
  Email : thaichanasuk_sao@hotmail.com
 
 


     

0 ประชาสัมพันธ์

10 สำนักปลัด

11 นายก อบต.

12 ปลัด อบต.

14 งานการเจ้าหน้าที่

15 กองช่าง

16 กองการศึกษาฯ

17 กองสาธารณสุขฯ และ หน่วยตรวจสอบภายใน

18 กองคลัง

19 งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

20 เลขานุการนายก อบต.

21 กิจการสภา
 
 
 
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)