หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยชนะศึก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก ได้รับจัดตั้งจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 และประกาศดังกล่าวลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนที่ 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ลำดับที่ 1847 ปัจจุบันเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอาคารเดี่ยว 2 ชั้น กว้าง 7 เมตรยาว 16 เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2543 งบประมาณ 1,946,000 บาท ตามแบบโยธาธิการ จ.นครปฐม เลขที่ 44/2540
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งเสลี่ยมประมาณ 3 กิโลเมตร ตั้งอยู่เลขที่ 363 หมู่ที่ 2 ตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 83.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 52,325 ไร่
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย  
 
 
 
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลไทยชนะศึก ประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยมีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมด จำนวน 46,331 ไร่ แยกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

ทำนา ประชากรในตำบลไทยชนะศึก ประกอบอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักโดยมีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 17,129 ไร่

ทำไร่ ตำบลไทยชนะศึก ประกอบอาชีพทำไร่ และมีพื้นที่ทำไร่ จำนวน 26,485 ไร่ แยกเป็นพืชไร่ ดังนี้ ถั่วเขียว ปลูกมากเป็นอันดับ 1 พื้นที่ปลูก จำนวน 3,377 ไร่ ถั่วเหลือง อ้อย (โรงงาน) ข้าวโพด และอื่นๆ
 
ทำสวน มีพื้นที่ในการทำสวนผลไม้ จำนวน 1,936 ไร่ สวนผลไม้ที่นิยมปลูกกันมากคือ สวนมะม่วง เป็นพืชสวนที่นิยมปลูกกันมากในตำบลเป็นพื้นที่ จำนวน 1,459 ไร่ สวนลำไย สวนมะขาม และอื่นๆ
 
เลี้ยงสัตว์ สัตว์ที่นิยมเลี้ยงมีดังนี้ โคเนื้อ จำนวน 2,173 ตัว โคนม จำนวน 231 ตัว สุกร จำนวน 296 ตัว กระบือ จำนวน 21 ตัว เป็ด จำนวน 140 ตัว สุนัข จำนวน 799 ตัว ไก่พื้นเมือง จำนวน 3.297 ตัว
 
ปลูกพืชผัก จำนวน 316 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 120 ไร่
 
อุตสาหกรรมในครัวเรือน หมายถึง การลงทุนจัดหาวัตถุดิบมาทำการผลิตแล้วจำหน่ายด้วยตนเองหรือรับจ้างทำโดยมีผู้จัดหาวัตถุดิบมาให้ได้แก่ การทำอิฐบล็อก การตีเหล็ก ตัดเย็บเสื้อผ้า จักสานตะกร้าจากไม้ไผ่ ทำไม้กวาด กระเช้าจากเศษวัสดุเหลือใช้ ดอกไม้ประดิษฐ์ ตะกร้าจากสมุดโทรศัพท์
 
ค้าขาย ได้แก่ การขายของชำต่างๆ และการรับจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 8,209 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 4,083 คน คิดเป็นร้อยละ 49.74

หญิง จำนวน 4,126 คน คิดเป็นร้อยละ 50.26
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,764 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 98.05 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านท่าต้นธง 427 451 878 285  
2   บ้านแม่ทุเลา 383 384 767 316
  3   บ้านคลองสำราญ 324 376 700 221  
4   บ้านฝั่งหมิ่น 416 421 837 250
  5   บ้านหนองหมื่นชัย 537 535 1,072 402  
6   บ้านธารชะอม 378 347 725 248
  7   บ้านหนองหญ้าปล้อง 343 304 647 235  
8   บ้านราษฎร์ร่วมจิต 365 385 750 231
  9   บ้านสำราญราษฎร์ 356 367 723 247  
10   บ้านแม่ทุเลาพัฒนา 311 308 619 189
  11   บ้านท่าต้นธงพัฒนา 243 248 491 140  
    รวม 4,083 4,126 8,209 2,764
 
สถิติจากทะเบียนบ้านแยกรายพื้นที่ระดับตำบล ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
 
 

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 055-659241
 
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10