หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 


นายเอี่ยม ปัญญา
นายก อบต.
 


นายเฉลิม วิชัยมูล
รองนายก อบต.


ชนิจ ตาปิ๋วเครือ
รองนายก อบต.
 


นายเจนจบ อินต๊ะอุ่นวงศ์
เลขานุการนายก อบต.